Ο Θ. Καράογλου στο Ράδιο Χαλκιδική

Ο Θ. Καράογλου στο Ράδιο Χαλκιδική Κύριο

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στο Ράδιο Χαλκιδική και στη Μαρία Παπαδημητρίου (22-03-2017)