« “Σκιές” στις προμήθειες αναλώσιμων από τη νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ»

« “Σκιές” στις προμήθειες αναλώσιμων από τη νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ» Κύριο

Αρ. πρωτ.:2505/11.1.2018

Θεσσαλονίκη, 11 Ιανουαρίου 2018

Προς:

-Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΕΡΩΤΗΣΗ
« "Σκιές" στις προμήθειες αναλώσιμων από τη νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ»

Αν και δεν πέρασαν παρά μόνο λίγοι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του έντυπου αλλά και του ηλεκτρονικού Τύπου, προχωρά στη σύναψη συμβάσεων προμηθειών ανταλλακτικών και αναλώσιμων, χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμών, αλλά με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Ο ΟΑΣΘ από τις 25 Ιουλίου 2017 είναι πλέον δημόσιος φορέας και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών κλπ, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο άρθρο 30, παρ.1 του ίδιου του Νόμου, περί κρατικοποίησης του (Ν.4482/17).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα πάντα με τις παραπάνω πηγές, είναι η προμήθεια φρέον για τα κλιματιστικά των λεωφορείων, αφού μεταξύ άλλων η νέα διοίκηση έχει προχωρήσει στις εξής αγορές:
-Στις 03/08/17 αγόρασε φρέον προς 13,5 ευρώ/κιλό
-Στις 08/09/17 αγόρασε φρέον προς 16,0 ευρώ/κιλό
-Στις 19/10/17 αγόρασε φρέον προς 16,0 ευρώ/κιλό.
Από στοιχεία που προέρχονται από την αγορά, αλλά και από τις συνεντεύξεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη τον περασμένο Αύγουστο, που στηλίτευε την προηγούμενη διοίκηση του ΟΑΣΘ για σπατάλες, προκύπτει ότι η τιμή του φρέον στην αγορά κυμαίνεται γύρω στα 5,5 ευρώ/κιλό, τιμή με την οποία προμηθεύονται φρέον και οι Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.
Τέλος, στο από 04/01/2018 δελτίο Τύπου της νέας διοίκησης του ΟΑΣΘ, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Για όλες τις προμήθειες υλικών, ανταλλακτικών (ελαστικών, ελαιολιπαντικών, συσσωρευτών κτλ) και τις αναθέσεις εργασιών, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16...»

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Έγιναν οι προαναφερόμενες προμήθειες φρέον και αν ναι, με ποια τιμή και με ποια διαγωνιστική διαδικασία;

- Ποια η σκοπιμότητα της αγοράς ποσότητας φρέον στα τέλη Οκτωβρίου, που ουσιαστικά αρχίζει ο χειμώνας;

- Μέχρι το τέλος του 2017, ποιο είναι το ποσό που δαπάνησε η νέα διοίκηση του Οργανισμού για προμήθειες υλικών και αναλώσιμων; Σε πόσες περιπτώσεις από αυτές έγιναν απευθείας αναθέσεις και σε πόσες διαγωνισμοί;

- Στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ σήμερα 11/01/2018 αναφέρεται ότι «δεν υπάρχουν ενεργοί διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή», σε αντίθεση με όσα η νέα διοίκηση ισχυρίζεται. Τελικά τι ισχύει;

- Υπάρχει η υποχρέωση ανάρτησης των προμηθειών στη «Διαύγεια» και αν ναι, γιατί δεν αναρτώνται;