«Είναι αναγκαία τα έργα και οι παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;»

«Είναι αναγκαία τα έργα και οι παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;» Κύριο

Αρ. πρωτ.:8019/11.08.2017

Θεσσαλονίκη, 11 Αυγούστου 2017

Προς Υπουργό:

Υποδομών & Μεταφορών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Είναι αναγκαία τα έργα και οι παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;»

Όπως προκύπτει από μελέτη της εταιρείας Fraport, που ανέλαβε τη διαχείριση και τη λειτουργία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, σε μη αναγκαία έργα στο αεροδρόμιο Μακεδονία προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο, δημιουργώντας προβλήματα και επιβαρύνοντας την λειτουργία του αεροδρομίου και των υπηρεσιών του. Τα έργα θα επιφέρουν δυσλειτουργίες στο πτητικό πρόγραμμα του αεροδρομίου, καθώς σύμφωνα με την μελέτη δεν προκύπτει ανάγκη υλοποίησής τους και δεν υπάρχει όφελος για τις υποδομές και την γενικότερη λειτουργία του αεροδρομίου. Πρόκειται για εργασίες αναβάθμισης του οδοστρώματος της διασταύρωσης των διαδρόμων 16/34 – 10/28, κόστους 2,2 εκατ. ευρώ, τα οποία θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι συγκεκριμένες εργασίες θα διαρκέσουν 4 μήνες περίπου, δυσχεραίνοντας τη λειτουργία του αεροδρομίου και αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν αρκετές πτήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αγορά της Θεσσαλονίκης, τον τουρισμό και την τοπική οικονομία, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν απασχολεί την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να λάβει υπόψη την μελέτη της εταιρείας Fraport και να επανεξετάσει την υλοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών, έτσι ώστε αφενός να εξοικονομήσει κρατικούς πόρους και αφετέρου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να λάβει υπόψη την μελέτη της εταιρείας Fraport περί αναγκαιότητας και ωφελιμότητας των έργων υποδομής στο αεροδρόμιο Μακεδονία;