Διορισμός διακριθέντων αθλητών στο δημόσιο

Διορισμός διακριθέντων αθλητών στο δημόσιο Κύριο

Αρ. πρωτ.: 5670/17.05.2017

Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 2017

Προς Υπουργούς:

Πολιτισμού & Αθλητισμού
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Διορισμός διακριθέντων αθλητών στο δημόσιο»

Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4502/27.03.2017 ερώτηση μου, για την οποία δεν έλαβα απάντηση από τα αρμόδια Υπουργεία, αναφερόμουν στον προβληματισμό που επικρατεί στην τάξη των διακριθέντων αθλητών, που διεκδικούν την πλήρωση θέσεων στον δημόσιο τομέα. Οι αθλητές, που σημειώνουν αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα βάσει της κείμενης νομοθεσίας διορίζονται σε θέσεις του δημοσίου τομέα. Οι ασάφειες όμως και τα γραφειοκρατικά εμπόδια, που επικρατούν έχουν ως αποτέλεσμα οι τοποθετήσεις να καθυστερούν αρκετά και να μην τηρούνται οι σχετικές διαδικασίες.
Οι εν λόγω αθλητές έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον αθλητισμό και ως επιβράβευση η Ελληνική πολιτεία, βάσει πάντα προβλεπόμενων διατάξεων, προχωρά στην κάλυψη θέσεων στον δημόσιο τομέα από τον κατάλογο των αθλητών αυτών. Οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις όμως εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών θέτουν μια σειρά ερωτημάτων. Οφείλουν τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει την σχετική διαδικασία και να προχωρήσουν οι σχετικές προσλήψεις.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Ποια είναι τα έτη, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός των διακριθέντων αθλητών;

- Τι προβλέπεται για τα έτη 2009, 2010 και 2011 και σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο διορισμός των παραπάνω αθλητών;

- Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των διακριθέντων αθλητών για την πλήρωση θέσεων στον δημόσιο τομέα για κάθε χρόνο και συγκεκριμένα για τα έτη 2009, 2010, 2011;