«Προς αναθεώρηση η διαδικασία Μεσολάβησης και Διαιτησίας»

«Προς αναθεώρηση η διαδικασία Μεσολάβησης και Διαιτησίας» Κύριο

Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2017

Αρ. Πρωτ.:5728/19.05.2017

Προς Υπουργό:
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Προς αναθεώρηση η διαδικασία Μεσολάβησης και Διαιτησίας»

Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) είναι αυτόνομο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ιδρύθηκε το 1990 με το ν.1876/1990 και σαν σκοπό έχει την υποστήριξη των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών ή μεμονωμένους εργοδότες με την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας. Ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στη Μεσολάβηση, ενώ στη Διαιτησία επιφυλάσσεται εντελώς επικουρικός ρόλος. Οι υπηρεσίες παρέχονται από ειδικό Σώμα Μεσολαβητών και ειδικό Σώμα Διαιτητών, δωρεάν και μόνο μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.
Ο Ο.ΜΕ.Δ. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ), τον Πρόεδρο, που εκλέγεται ομόφωνα από τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως παρατηρητή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο του Ο.ΜΕ.Δ. συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 10650/Δ1.1956/9.4.2014 απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και η θητεία του έχει λήξει στις 30/4/2017.
Πρόσφατα, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε νόμιμη η μονομερής προσφυγή των εργαζομένων στον Ο.ΜΕ.Δ., η οποία είχε καταργηθεί από το δεύτερο μνημόνιο. Τώρα, στην επικαιροποιημένη μορφή του τρίτου μνημονίου, η κυβέρνηση δεσμεύεται να παραδώσει έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2017 νομική μελέτη για το ρόλο της Διαιτησίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Στη συνέχεια, έως τον Φεβρουάριο του 2018, η Κυβέρνηση υποχρεώνεται να αναθεωρήσει τις σημερινές διαδικασίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Αν αυτό συμβεί, υπάρχει κίνδυνος οριστικής υποβάθμισης των συλλογικών συμβάσεων, δεδομένου ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν θα μπορούν να ασκήσουν πίεση στην εργοδοτική πλευρά μέσω της προσφυγής στον Ο.ΜΕ.Δ.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

-Ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις και την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ποιος θα είναι ο ρόλος της Διαιτησίας στις συλλογικές συμβάσεις και ποιος του ΟΜΕΔ ειδικότερα;

-Θα παραμείνει σε ισχύ η Μεσολάβηση;

-Πότε προβλέπεται να οριστεί το νέο Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. και πως θα λειτουργεί ο Οργανισμός μέχρι τότε;