Διαχείριση των αποθεματικών του ΟΑΕΔ και των ΦΚΑ

Διαχείριση των αποθεματικών του ΟΑΕΔ και των ΦΚΑ Κύριο

Θεσσαλονίκη, 6 Απριλίου 2017

Αρ. Πρωτ.:

Προς Υπουργό:
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση των αποθεματικών του ΟΑΕΔ και των ΦΚΑ»

Πολλά ερωτηματικά και έντονο προβληματισμό δημιουργούν τις τελευταίες ημέρες οι κινήσεις που γίνονται αναφορικά με τη διαχείριση των αποθεματικών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).
Πιο συγκεκριμένα η Διοίκηση του Οργανισμού αιφνιδίως αποφάσισε τη μεταφορά των διαθέσιμων κεφαλαίων ύψους 65.000.000 σε λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος.
Στην παρούσα μάλιστα χρονική περίοδο, που η αξιολόγηση ένα χρόνο μετά παραμένει εκκρεμής, οι συναντήσεις των αρμόδιων Υπουργών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με τους θεσμούς ναυαγούν η μία μετά την άλλη και η οικονομία καταρρέει, η εν λόγω απόφαση κινεί υποψίες και ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της.
Τονίζεται ότι η ουσιαστική αποστολή του ΟΑΕΔ είναι η καταπολέμηση της ανεργίας μέσω προγραμμάτων απασχόλησης και οι οικονομικοί του πόροι πρέπει να διατίθενται για τον σκοπό αυτό.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1) Ποιο είναι το ακριβές ποσό των χρηματικών διαθέσιμων του ΟΑΕΔ που μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών και με ποιες αποφάσεις έλαβε χώρα η μεταφορά;

2) Έχουν επανέλθει ποσά από τα αποθεματικά που μεταφέρονται στην ΤτΕ στη συνέχεια στον ΟΑΕΔ για την αξιοποίησή τους σε προγράμματα απασχόλησης και εάν ναι, ποια είναι τα ποσά αυτά και ποια τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν;

3) Γιατί εφόσον ο ΟΑΕΔ καταθέτει μεγάλα διαθέσιμα ποσά, δεν υλοποιεί με αυτά προγράμματα απασχόλησης, πέρα των κοινωφελών προγραμμάτων που αφορούν στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προγράμματα απασχόλησης για την καταπολέμηση της ανεργίας σύμφωνα με την αποστολή του;

4) Γιατί παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πλεονασματικά διαθέσιμα κεφάλαια του ΟΑΕΔ δεν αποπληρώνονται εγκαίρως οι οφειλές του προς τις επιχειρήσεις από τα προγράμματα ΛΑΕΚ;

5) Τι συμβαίνει με τους υπόλοιπους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και τη διαχείριση των αποθεματικών τους;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ