Ο Θ. Καράογλου στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ

Ο Θ. Καράογλου στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ Κύριο

Συνέντευξη Θ. Καράογλου στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ και στον δημοσιογράφο Ξενοφώντα Ζηκίδη (05-04-2017)