Υπό κατάρρευση το ΑΠΘ

Υπό κατάρρευση το ΑΠΘ Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 5 Απριλίου 2017

Προς Υπουργό:

Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Υπό κατάρρευση το ΑΠΘ»

Σε πλήρη υποβάθμιση και κατάρρευση οδηγεί η ασκούμενη κυβερνητική πολιτική την ανώτατη εκπαίδευση με χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η υποχρηματοδότηση απειλεί να τινάξει στον αέρα το πανεπιστημιακό ίδρυμα, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα του ΑΠΘ αγγίζουν το μηδέν με τις δαπάνες του να ανέρχονται στα 18,2 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού στα 12,05 εκατ. ευρώ. Οι πραγματικές ανάγκες του Πανεπιστημίου ανέρχονται στα 22 εκατ. ευρώ με μέρος των δαπανών του να καλύπτεται από την Επιτροπή Ερευνών. Σημειωτέον, ότι η μισθοδοσία του προσωπικού, εκπαιδευτικού και διοικητικού ανέρχεται στα 85 εκατ. ευρώ και γίνεται απευθείας από το κράτος.
Τα χρήματα, που λαμβάνει το ΑΠΘ δεν επαρκούν για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών του, καθώς η παλαιότητα των κτιρίων απαιτεί εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Αξίζει ασφαλώς να σημειωθεί η τεράστια προσπάθεια που καταβάλλει η διοίκηση του ΑΠΘ για τον εξορθολογισμό των δαπανών του ιδρύματος. Όμως χωρίς την παρέμβαση της πολιτείας η οικονομική κατάρρευση του ιδρύματος θα είναι αναπόφευκτη. Το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να διασφαλίσει τη στοιχειώδη χρηματοδότηση του δημοσίου πανεπιστημίου και να παρέχει ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση. Σε διαφορετική περίπτωση τα πανεπιστημιακά ιδρύματα κινδυνεύουν να τιναχθούν στον αέρα.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να ενισχύσει οικονομικά το ΑΠΘ και να μην οδηγηθεί σε κατάρρευση το πανεπιστημιακό ίδρυμα;