Άρθρα

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012 13:51

«Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Άρθρο στην εφημερίδα «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» - 19.08.2012