Άμεση ανταπόκριση του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Πρόταση του Θ. Καράογλου να παραταθούν οι ημερομηνίες υλοποίησης δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου 2021

Δελτίο Τύπου
Άμεση ανταπόκριση του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην πρόταση του κ. Θ. Καράογλου να παραταθούν οι ημερομηνίες υλοποίησης δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Άμεση ήταν η ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην πρόταση που κατέθεσε ο κ. Θεόδωρος Καράογλου να παραταθούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, τα οποία ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021.
Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, παρατείνονται για έξι μήνες οι καταληπτικές ημερομηνίες υλοποίησης των εντεταγμένων έργων σε εννέα Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας λόγω των δυσμενών συνθηκών που προκαλεί η πανδημία στην οικονομία.
Η ρύθμιση αφορά 25.218 ενταγμένα επενδυτικά σχέδια, η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση των οποίων ανέρχεται σε 1,833 δισεκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δράσεις που παρατείνονται οριζόντια κατά έξι μήνες είναι οι:
-Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
-Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
-Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
-Ποιοτικός εκσυγχρονισμός.
-Επιχειρούμε Έξω.
-Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο –Εστίαση-Εκπαίδευση.
-Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.
Επίσης, περιλαμβάνονται και δυο ψηφιακές δράσεις: όπως το Ψηφιακό Άλμα και το Ψηφιακό Βήμα.
Σε δήλωσή του ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρος Καράογλου, αναφέρει ότι «πρόκειται για μια άκρως θετική εξέλιξη η οποία επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τα γρήγορα αντανακλαστικά που διαθέτει η Κυβέρνηση. Όποια προβλήματα εντοπίζονται, επιλύονται άμεσα!
Με τη σημερινή απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων να εφαρμόσει στην πράξη την πρόταση που κατέθεσα στις 3 Φεβρουαρίου 2021, μέσω της κατάθεσης σχετικής ερώτησης, συμβάλλει τα μέγιστα στην απρόσκοπτη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα μας.
Η Ελλάδα αλλάζει, η Πολιτεία συζητά με τους παραγωγικούς φορείς και προσφέρει σημαντική διέξοδο σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια χωρίς εκπτώσεις στον αρχικό σχεδιασμό.
Η υγειονομική κρίση δεν θα σταθεί εμπόδιο στην πρόοδο της πατρίδας μας».