Εκτύπωση αυτής της σελίδας

(Παραπολιτικά): "Ωραίο φύλο" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Παραπολιτικά" την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021