Ελεύθερος, Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010

Ελεύθερος, Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010