Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης "Χάρτης της λεγόμενης "Μεγάλης Μακεδονίας" σε σχολείο της Οχρίδας", Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011

Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης "Χάρτης της λεγόμενης "Μεγάλης Μακεδονίας" σε σχολείο της Οχρίδας", Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011