Εφημερίδα Η Γνώμη "Καράογλου: Στόχος μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών", Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012

Εφημερίδα Η Γνώμη "Καράογλου: Στόχος μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών", Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012