Εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής "Το ΥΜΑΘ σχεδιάζει τη συντήρηση και αξιοποίηση του Κυβερνείου", Κυριακή 8 Ιουλίου 2012

Εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής "Το ΥΜΑΘ σχεδιάζει τη συντήρηση και αξιοποίηση του Κυβερνείου", Κυριακή 8 Ιουλίου 2012