Εφημερίδα MetroSport "Οι δεσμεύσεις Καράογλου", Σάββατο 16 Ιουνίου 2012

Εφημερίδα MetroSport "Οι δεσμεύσεις Καράογλου", Σάββατο 16 Ιουνίου 2012