Εορτασμός Αγ. Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη 26 Οκτωβρίου 2010

Εορτασμός Αγ. Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη 26 Οκτωβρίου 2010