Αναφορά: Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Αναφορά: Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 928/23.01.2017

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017

Προς Υπουργούς:
-Υγείας
-Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών, αναφορικά με ζητήματα του κλάδου τους.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Απάντηση Υπουργείου Υγείας

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ