Αναφορά: Υπόμνημα της Ανώνυμης Εταιρείας «MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αναφορά: Υπόμνημα της Ανώνυμης Εταιρείας «MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 906/23.01.2017

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017

Προς Υπουργό:
- Οικονομικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα επιστολή της Ανώνυμης Εταιρείας «MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναφορικά με μη εξυπηρετούμενα λόγω P.S.I. επιχειρηματικά δάνεια προμηθευτών Δημοσίων Νοσοκομείων.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά – Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

-Ο-
Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ