Αναφορά: Υπόμνημα της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων

Αναφορά: Υπόμνημα της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1170/09.02.2017

Αθήνα,7 Φεβρουαρίου 2017

Προς Υπουργό:
- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων με θέμα «Σκανδαλώδεις αναθέσεις μελετών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ