Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών

Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1163/09.02.2017

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2017

Προς Υπουργούς:
-Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών, με θέμα «Εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ