Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας

Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1162/09.02.2017

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2017

Προς Υπουργούς:
-Οικονομικών
-Εθνικής Άμυνας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας με θέμα «Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά-Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ