Αναφορά: Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ)

Αναφορά: Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1161/09.02.2017

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2017

Προς Υπουργούς:
-Οικονομίας και Ανάπτυξης
-Οικονομικών
-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) με θέμα «Αναπάντητα ερωτήματα της ΠΟΠΕΚ» αναφορικά με διεξαχθείσα έρευνα του ΕΜΠ.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ