Αναφορά: Υπόμνημα απόφαση Δημ. Συμβ. Δήμου Θεσσαλονίκης

Αναφορά: Υπόμνημα απόφαση Δημ. Συμβ. Δήμου Θεσσαλονίκης Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1096/09.02.2017

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2017

Προς Υπουργούς:
- Οικονομικών
- Οικονομίας & Ανάπτυξης
- Εσωτερικών
- Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητείται από τις Εταιρείες ΔΕΗ, ΕΥΑΘ και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας ΑΕ η μείωση των τιμολογίων τους για τον μήνα Ιανουάριο 2017, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών

Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

-Ο-
Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ