Αναφορά: Υπόμνημα του Σωματείου Κυλικειαρχών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

Αναφορά: Υπόμνημα του Σωματείου Κυλικειαρχών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1092/09.02.2017

Αθήνα,31 Ιανουαρίου 2017

Προς Υπουργούς:
- Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Σωματείου Κυλικειαρχών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» με θέμα «Πρόγραμμα σίτισης μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης», αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος και τα προβλήματα που έχουν προκύψει.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά – Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ