Αναφορά: Υπόμνημα του Συνδικάτου Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπωλών και Ψιλ. Ειδ. Ν. Αττικής

Αναφορά: Υπόμνημα του Συνδικάτου Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπωλών και Ψιλ. Ειδ. Ν. Αττικής Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1012/30-01-2017

Αθήνα,10 Ιανουαρίου 2017

Προς Υπουργούς:
-Οικονομικών
-Οικονομίας και Ανάπτυξης
-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδικάτου Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπωλών και Ψιλ. Ειδ. Ν. Αττικής, με θέμα «Επανεξέταση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού σε συνάρτηση με την αποκατάσταση της αγοράς καπνού στα Ευρωπαϊκά πρότυπα».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά – Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ