Αναφορά: Υπόμνημα του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου για τη ζώνη SEVESO II

Αναφορά: Υπόμνημα του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου για τη ζώνη SEVESO II Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1011/30.01.2017

Αθήνα,10 Ιανουαρίου 2017

Προς Υπουργούς:
-Εσωτερικών
-Οικονομικών
- Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου του Νομού Θεσσαλονίκης, με θέμα «Πληρωμή ΕΝΦΙΑ σε μη εκμεταλλεύσιμα οικόπεδα της ζώνης SEVESO II».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά – Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ