Αναφορά: Υπόμνημα του Δήμου Βόλβης για την επίλυση του συγκοινωνιακού προβλήματος

Αναφορά: Υπόμνημα του Δήμου Βόλβης για την επίλυση του συγκοινωνιακού προβλήματος Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 988/30.01.2017

Αθήνα,10 Ιανουαρίου 2017

Προς Υπουργό:
- Υποδομών και Μεταφορών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Δήμου Βόλβης του Νομού Θεσσαλονίκης με θέμα «Αποστολή της αριθ. 217/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης, περί συγκοινωνιών Δήμου Βόλβης» για την επίλυση του συγκοινωνιακού προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες του Δήμου Βόλβης.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά – Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ