Αναφορά: Υπόμνημα Οδυσσέα Τσολογιάννη

Αναφορά: Υπόμνημα Οδυσσέα Τσολογιάννη Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 955/23.01.2017

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017

Προς Υπουργό:
- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα επιστολή του κ. Οδυσσέα Τσολογιάννη, αναφορικά με το ζήτημα της σύνταξής του.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-Ο-

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ