Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συντονιστικού Ενόπλων Δυνάμεων

Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συντονιστικού Ενόπλων Δυνάμεων Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2582/01.07.2016

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

Προς Υπουργό:
-Εθνικής Άμυνας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συντονιστικού Ενόπλων Δυνάμεων, με θέμα «Αιτήσεις Αποστρατείας».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ