Αναφορά: Υπόμνημα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Αναφορά: Υπόμνημα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1803/21.04.2016

Αθήνα,12 Απριλίου 2016

Προς Υπουργό:
-Οικονομικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, με θέμα «Παράνομη και αντισυνταγματική η μεταχείριση των πολυτέκνων και η εξομοίωσή τους με τους άγαμους».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ