Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων: Ποσότητες εισαγόμενου γάλακτος στην Ε.Ε.

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων: Ποσότητες εισαγόμενου γάλακτος στην Ε.Ε.

Αρ. Πρωτ. ΑΚΕ 1593/27.06.2006

Προς Υπουργό:

- Εθνικής Άμυνας

Αρ. Πρωτ. ΑΚΕ 1594/27.06.2006

Προς Υπουργό:

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τα τελευταία χρόνια οι ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται από εισαγόμενα προϊόντα σε αρκετά ομοειδή εγχώρια είναι ολοένα και πιο ισχυρές, ιδιαίτερα στον κλάδο των αγροτικών προϊόντων και ακόμη πιο συγκεκριμένα στον τομέα του γάλακτος.

Για την προστασία των συμφερόντων της χώρας μας και των Ελλήνων παραγωγών θέλουμε να μελετήσουμε τις επιπτώσεις από την εισαγωγή των ποσοτήτων γάλακτος επί της εθνικής μας οικονομίας και κοινωνίας.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων που αφορούν:

Όλες τις εισαγόμενες από χώρες μέλη της Ε.Ε., ποσότητες γάλακτος σε υγρή μορφή και σκόνη, με τους αντίστοιχους κωδικούς της ονοματολογίας ανά εισαγωγέα και ανά χώρα προέλευσης για τη χρονική περίοδο 2002 έως σήμερα.

Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Οι αιτούντες Βουλευτές:

Κασαπίδης Γεώργιος

Καράολγου Θεόδωρος

Σταυρογιάννης Νικόλαος.