Αναφορά: «Ένσταση για την περικοπή θέσης στο ΚΕΠ Δήμου Κουφαλίων Θεσσαλονίκης»

Αναφορά: «Ένσταση για την περικοπή θέσης στο ΚΕΠ Δήμου Κουφαλίων Θεσσαλονίκης»

Προς Υπουργό:

- Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

κο Προκόπη Παυλόπουλο

 

Κατατίθεται η από 31 Ιανουαρίου 2006 συνημμένη ένσταση για την περικοπή θέσης στο ΚΕΠ του Δήμου Κουφαλίων νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 10Β' /10-1-2006.

 

Καράογλου Θεόδωρος

Βουλευτής Β'  Περ. Θεσσαλονίκης

 

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή ένστασης»

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο που αποστείλαμε στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης κ. Απόστολο Ανδρεουλάκο, με το οποίο ενιστάμεθα στον αριθμό των θέσεων που συστάθηκαν στο ΚΕΠ Κουφαλίων, (εγκρίθηκαν από τον ΑΣΕΠ 2 θέσεις ΠΕ και μία ΤΕ και 1 θέση ΠΕ από τον ΟΑΕΔ από προστατευόμενες κατηγορίες του Ν. 2643.98).

Καθώς:

- στο ΚΕΠ του Δήμου μας υπηρετούν από την αρχή της λειτουργίας του 4 άτομα συνολικά, 3 ΠΕ και 1 ΤΕ

- το ΚΕΠ λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00 έως τις 20:00

- παρουσιάζει έντονη παραγωγικότητα, διεκπεραιώνοντας καθημερινά δεκάδες αιτήματα

ζητάμε την άμεση υλοποίηση του αιτήματος για άμεση τροποποίηση των Κ.Υ.Α. και ο συνολικός αριθμός των συσταθησών θέσεων να φτάνει στον αριθμό των 3026 θέσεων, συν 5% για την κατηγορία των προστατευομένων από το Ν. 2643 ειδικών κατηγοριών.

Ο Δήμαρχος Κουφαλίων

Ιωάννης Τσουκνιδάς

 

Θέμα: «Υποβολή ένστασης»

 

Κατόπιν της δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου στις 18/01/2006 για τη σύσταση μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ, θα ήθελα να εκφράσω την ένσταση μου όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων για το ΚΕΠ Κουφαλίων.

Σύμφωνα με το παραπάνω Δελτίο Τύπου, εγκρίθηκαν από τον ΑΣΕΠ 2 θέσεις ΠΕ κα 1 ΤΕ καθώς και 1 θέση ΠΕ από τον ΟΑΕΔ από προστατευόμενες κατηγορίες του Ν. 2643/98. επειδή όμως ήδη υπηρετούν στο ΚΕΠ του Δήμου μας τρεις (3) ΠΕ και μία (1) ΤΕ αιτούμαι την έγκριση μιας (1) ακόμη θέσης ΠΕ, εκτός της μίας (1) ΠΕ από προστατευόμενες κατηγορίες για τους παρακάτω λόγους:

 

- Με βάση τον πληθυσμό του Δήμου Κουφαλίων και το γεγονός ότι το ΚΕΠ λειτουργεί από 08:00π.μ. έως 20:00 μ.μ. καθώς και την παραγωγικότητα του, η στελέχωση του ΚΕΠ με 4 άτομα δεν επαρκεί για την ορθή λειτουργία του.

- Η εμπειρία των ήδη συμβασιούχων που εργάζονται στο ΚΕΠ (4 άτομα στο σύνολο: 3 ΠΕ και 1 ΤΕ) κρίνεται απαραίτητη για την εξυπηρέτηση του Πολίτη.

 

Ο Δήμαρχος Κουφαλίων

Ιωάννης Τσουκνιδάς