Κατάθεση Υπομνήματος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών"

Κατάθεση Υπομνήματος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών"

ΠΑΒ 427/04.12.2009

Προς Υπουργούς:

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Οικονομικών

- Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών, με το οποίο επισημαίνεται το πρόβλημα χρήσης πετρελαίου θέρμανσης, και ζητείται η δυνατότητα χρήσης πετρελαίου θέρμανσης απαλλαγμένου από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο βουλευτής

Θεόδωρος Καράογλου

Θέμα: Υπόμνημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών.

 

Η περιοχή των Βασιλικών Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των δυναμικότερων αγροτικών περιοχών στην Ελλάδα με κύρια παραγωγική δραστηριότητα την παραγωγή κηπευτικών (πρώιμης τομάτας, κολοκυθιού, αγγουριού) και σε μικρότερο βαθμό τις αροτριαίες καλλιέργειες (σίτος,  κριθάρι, αραβόσιτος, βαμβάκι)  και την ελαιοκαλλιέργεια.

Ο κλάδος των λαχανικών την τελευταία δεκαπενταετία υπόκειται σε συνεχείς αναδιαρθρώσεις με κύρια χαρακτηριστικά την εισαγωγή στην ελληνική αγορά προϊόντων χωρίς δασμούς από τις Βαλκανικές χώρες και την Τουρκία μέσω της διεύρυνσης της Ε.Ε. και των διακρατικών συμφωνιών.

Όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες επιστολές μας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  ανακύπτει  οξύτατη  δυσκολία των αγροτών θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην προμήθεια πετρελαίου, καθώς δεν δικαιούνται πετρέλαιο απαλλαγμένο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Λόγω των οικονομικών πιέσεων που δέχονται και την έλλειψη οικονομικής ρευστότητας από πλευράς των αγροτών ,το μέτρο έχει επιφέρει οξύτατες οικονομικές συνέπειες με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη κάποιων καλλιεργειών λόγω υψηλότατου κόστους παραγωγής.

Θα σας επαναλάβουμε την πρόταση μας για την δημιουργία ενός τρόπου λειτουργίας  για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από τους θερμοκαλλιεργητές το οποίο θα λειτουργεί ως εξής:

Ο ενδιαφερόμενος θερμοκαλλιεργητής θα καταθέτει αίτηση (πριν την 15 Οκτωβρίου) στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης για την καλλιέργεια την οποία προτίθεται να καλλιεργήσει κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών, την έκταση των θερμοκηπίων τα οποία πρόκειται να θερμάνει μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό το οποίο ενδεχομένως να απαιτείται για την πιστοποίηση της ιδιότητας ως αγρότη και την κατάσταση της εκμετάλλευσης. Το απαλλακτικό το οποίο θα χορηγείται στον αγρότη θα χορηγείται με βάση ένα πλαφόν κατανάλωσης το οποίο εμείς εκτιμάμε ότι θα πρέπει να ορίζεται στα 10.000 lt / στρέμμα θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα θα διενεργούνται έλεγχοι στη δηλωθείσα γεωργική εκμετάλλευση για το αληθές της αίτησης  προς αποφυγή κρουσμάτων λαθρεμπορίας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ταυτόχρονα αποφεύγονται κρούσματα λαθρεμπορίας.

Θα σας παρακαλούσαμε λαμβάνοντας υπ' όψιν τα παραπάνω, όπως εξετάσετε το αίτημα μας για χρήση πετρελαίου θέρμανσης απαλλαγμένο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να μην οδηγηθούμε στον οικονομικό μαρασμό της περιοχής.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βασιλικών βρίσκεται στην διάθεση σας  για οποιαδήποτε διευκρίνιση.