Αναφορά: Αίτημα Συλλόγων Γονέων με Τρία Παιδιά Ελλάδος

Αναφορά: Αίτημα Συλλόγων Γονέων με Τρία Παιδιά Ελλάδος

Αρ. Πρωτ. 2231/17.12.2010

Προς Υπουργό:

- Οικονομικών

κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο των Συλλόγων Γονέων με Τρία Παιδιά Ελλάδος, σχετικά με τα σκληρά οικονομικά και φορολογικά μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση εις βάρος των οικογενειών με τρία παιδιά.  

Έγγραφο Συλλόγων Γονέων με Τρία Παιδιά Ελλάδος

Απάντηση Υπουργείου

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

-Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ