Αναφορά: Αίτημα Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Αναφορά: Αίτημα Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Αρ. Πρωτ. 1789/29.11.2010

Προς Υπουργό:

- Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

κα. Άννα Διαμαντοπούλου


ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, σχετικά με τη διατήρηση απαγόρευσης συστέγασης Κ.Ξ.Γ. με Ε.Ε.Σ.

Έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

-Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ