Αναφορά: Αίτημα Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων & Μοτοποδηλάτων Ελλάδος

Αναφορά: Αίτημα Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων & Μοτοποδηλάτων Ελλάδος

Αρ. Πρωτ. 1245/14.10.2010

Προς Υπουργό:

- Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

κ. Δ. Ρέππα

 


ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων & Μοτοποδηλάτων Ελλάδος, σχετικά με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας».

Έγγραφο της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων & Μοτοποδηλάτων Ελλάδος

Απάντηση Υπουργείου

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

-Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ