Αναφορά: Αίτημα Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.

Αναφορά: Αίτημα Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.

Αρ. Πρωτ. 952/28.09.2010

Προς Υπουργό:

- Οικονομικών

κ. Γ. Παπακωνσταντίνου


 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., αναφορικά με τη λήψη δανείου με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από Ανώνυμη Εταιρεία και την καθυστέρηση που παρατηρείται από μέρους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Έγγραφο του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.

Απάντηση Υπουργείου

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

 

-Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ