Αναφορά: Αιτήμα του Σωματείου Δασεργατών Μακεδονίας Θράκης και Θεσσαλίας

Αναφορά: Αιτήμα του Σωματείου Δασεργατών Μακεδονίας Θράκης και Θεσσαλίας

Αρ. Πρωτ. 965/28.09.2010

Προς Υπουργό:

- Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής  

κα. Τ. Μπιρμπιλή

 ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο του Σωματείου Δασεργατών Μακεδονίας Θράκης και Θεσσαλίας, αναφορικά με τα προβλήματα ανεργίας που πλήττουν τον κλάδο τους και απειλούν το έργο τους.  

Έγγραφο του Σωματείου Δασεργατών Μακεδονίας Θράκης και Θεσσαλίας

Απάντηση Υπουργείου

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

-Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ