Αναφορά: Αίτημα Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος «Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά»

Αναφορά: Αίτημα Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος «Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά»

Αρ. Πρωτ. 356/26.08.2010

Προς Υπουργούς:

- Εξωτερικών

- Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος «Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά», αναφορικά με ψήφισμα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 12ου Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων.  

Έγγραφο του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος «Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά»

Απαντήσεις Υπουργείων

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

-Ο-

 Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ