Αναφορά: Αίτημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών Ν. Ηλείας

Αναφορά: Αίτημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών Ν. Ηλείας

Αρ. Πρωτ. 244/29.07.2010

Προς Υπουργό:

- Οικονομικών

κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών Ν. Ηλείας, αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας. 

Έγγραφο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών Ν. Ηλείας

Απάντηση Υπουργείου

 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

 

                                                           

 -Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ