Αναφορά: Αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων

Αναφορά: Αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων

Αρ. Πρωτ. 270/29.07.2010

Προς Υπουργό:

- Οικονομικών

κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, σχετικά με ψήφισμα για την ενίσχυση και στήριξη των επιχειρήσεων του Κλάδου Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. 

Έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων

Απάντηση Υπουργείου

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

 

 

-Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ