Αναφορά: Αίτημα του Ιδρύματος «Άσυλο του Παιδιού»

Αναφορά: Αίτημα του Ιδρύματος «Άσυλο του Παιδιού»

ΠΑΒ 4005/16.07.2010

Προς Υπουργούς:

- Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

- Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο του Ιδρύματος «Άσυλο του Παιδιού», αναφορικά με το πρόβλημα αδειών λειτουργίας του «Ασύλου του Παιδιού».  

Έγγραφο Ιδρύματος "Άσυλο του Παιδιού"


Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

-Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ