Αναφορά: Αίτημα πολίτη αναφορικά με το οικονομικό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης

Αναφορά: Αίτημα πολίτη αναφορικά με το οικονομικό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης

ΠΑΒ 4008/16.07.2010

Προς Υπουργό:

Οικονομικών

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο πολίτη αναφορικά με το οικονομικό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης και τα οικονομικά μέτρα.

Έγγραφο πολίτη

 

 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

Ο Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ