Αναφορά: Αίτημα της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστικών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών

Αναφορά: Αίτημα της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστικών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών

ΠΑΒ 4006/16.07.2010

Προς Υπουργό:

Οικονομικών

κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστικών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών, σχετικά με τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των Διεθνών Μεταφορών.

Έγγραφο  της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστικών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών


Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ