Αναφορά: "Αίτημα του Εθνικού Συνδέσμου Θυμάτων Πολέμου Κιλκίς"

Αναφορά: "Αίτημα του Εθνικού Συνδέσμου Θυμάτων Πολέμου Κιλκίς"

Αρ. Πρωτ. 3528/22.06.2010

Προς Υπουργό:

Οικονομικών

κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο του Εθνικού Συνδέσμου Θυμάτων Πολέμου Κιλκίς, αναφορικά με τα νέα φορολογικά μέτρα, σύμφωνα με τα οποία καταργείται η ισχύουσα φοροαπαλλαγή των αναπήρων και θυμάτων πολέμου.

Έγγραφο του  Εθνικού Συνδέσμου Θυμάτων Πολέμου Κιλκίς

Απάντηση Υπουργείου

 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.


 

-Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ