Αναφορά: "Αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας"

Αναφορά: "Αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας"

Αρ. Πρωτ. 3504/21.06.2010

Προς:

- Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

- Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας, με το οποίο επισημαίνονται παρατηρήσεις σχετικά με την απασχόληση των συνταξιούχων αξιωματικών και ζητείται η τροποποίηση-προσθήκη του άρθρου 16 του Σχεδίου Νόμου για το Ασφαλιστικό.

Έγγραφο της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας

Απαντήσεις Υπουργείων

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

-Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ