Αναφορά: "Αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Γονέων-Κηδεμόνων Παιδιών με Αναπηρία"

Αναφορά: "Αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Γονέων-Κηδεμόνων Παιδιών με Αναπηρία"

Αρ. Πρωτ. 3497/18.06.2010

Προς:

- Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Γονέων-Κηδεμόνων Παιδιών με Αναπηρία, με το οποίο επισημαίνονται σημεία του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, που τους αφορούν και ζητείται η πρόσληψη αυτής της κατηγορίας εκπαιδευτικών σε μονάδες Ειδικής Αγωγής.

Έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Γονέων-Κηδεμόνων Παιδιών με Αναπηρία

Απάντηση Υπουργείου

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

-Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ