Αναφορά: «Αίτημα πολίτη για τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας»

Αναφορά: «Αίτημα πολίτη για τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας»

ΠΑΒ 3090/27.05.2010

Προς Υπουργό:

Οικονομικών

κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο πολίτη, αναφορικά με τις αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο σε σχέση με τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ).  

Έγγραφο πολίτη για τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας

Απάντηση Υπουργείου

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

 -Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ