Αναφορά: "Αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας"

Αναφορά: "Αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας"

ΠΑΒ 3092/27.05.2010

Προς Υπουργό:

Οικονομικών

κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

ΑΝΑΦΟΡΑ

 Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας, αναφορικά με την επιβολή ΦΠΑ στις ιατρικές πράξεις.

Έγγραφο της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας

Απάντηση Υπουργείου 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

-Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ